Ohledně dotazů na očkování proti onemocnění COVID 19 : v každém případě doporučuji očkování  Očkování považuji za podstatně menší riziko, než nákazu koronavirem s nutností izolace, často těžkými následky a bohužel i úmrtími u dříve zdravých lidí. V průběhu března jsme očkovali v ordinaci a částečně i v terénu celkem 104 osob starších 80, resp. 70 let první dávkou vakcíny Astra Zeneca bez větších komplikaci. V průběhu června 2. dávkou.  S ohledem na neuvěřitelný chaos v logistice objednávání k očkování a neustálé preferenci očkovacích center  neplánuji další očkování v mojí ordinaci, doporučuji registraci v očkovacím centru v Třinci.  Očkovací centrum v Třinci bylo přesunuto do DDM. Provozní doba od 07:00 - 15:00 hodin Objednání pomocí internetu. 

Testování změny ke dni 1.6.2021

S účinností 24.5.2021 vyšlo nové mimořádné opatření, které zasahuje do celé řady již platných. Fakticky jde o to, že kde byla dosud povinnost testovat (práce, školy atd.) se nově nemusí testovat osoby, které

a) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,

b) byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen "SPC") uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Tedy rozšířil se okruh osob, které nejsou povinny být testovány.
dovolená lékaře: 

Od 5.7. do 11.7.    od 14.7. do 18.7.      od 30.7. do 8.8.   

Ve dnech 7.7.-9.7. bude ordinace zcela uzavřena, zástup na interní či chirurgické ambulanci Nemocnice Třinec.   V ostatní termínech bude vždy přítomna sestra.